Sivil Katılım Görev Güçleri Göreve Başladı!

Sivil Katılım Görev Güçleri Göreve Başladı!

Sivil Katılım Projesi kapsamında sivil toplumun sesini yerelde güçlendirmek ve sivil katılımı teşvik etmek amacıyla 7 pilot il olan Manisa, Trabzon, Eskişehir, Elâzığ, Çanakkale, Mersin ve Gaziantep’te belediye, kamu, üniversite ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Sivil Katılım Görev Güçleri (SKGG) ile Tanışma Toplantıları düzenlendi.

Amacı, yerel düzeyde sürdürülebilir bir sivil katılım mekanizmasının kurulmasına hizmet etmek olan Sivil Katılım Görev Güçleri’nin; sivil toplum kuruluşu (STK) ile yerel yönetim ortaklığını geliştirmek ve sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine katkıda bulunmasını sağlamak için “Sivil Katılım Stratejileri ve İki Yıllık Eylem Planları” geliştirmesi hedefleniyor. SKGG’ler; yalnızca sivil katılım stratejilerinin ve eylem planlarının geliştirilmesi değil; aynı zamanda uygulanması, izlenmesi ve gerektiğinde güncellenmesinde merkezi bir rol oynayacak.

Eylül ve Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenen SKGG tanışma toplantıları, iki ayda bir gerçekleşecek düzenli toplantıların ilkiydi. Bu tanışma toplantısı; SKGG üyeleri arasında iş birliğini teşvik etmek için bir araya gelerek yol haritalarını belirlemelerine olanak tanıdı. Toplantılarda, projenin amaçları ve beklentileri paylaşıldı ve pilot illerin özgün ihtiyaçları ve hedefleri üzerinde duruldu.

7 pilot ilde düzenlenen tanışma toplantıları, yerel katılımın önemini vurguladı ve SKGG’lerin bu alandaki rollerinin önemini pekiştirdi. Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve faydalanıcı kurum temsilcileri bu toplantılarda bir araya gelerek sivil katılımın güçlendirilmesi için çalışmalara başladı.

Sivil Katılım Görev Güçleri, yerelde sivil toplumun gücünü artırma ve toplumsal değişimi teşvik etme vizyonuyla yola çıkıyor. Pilot illerdeki bu tanışma toplantıları, projenin etkili bir şekilde uygulanması ve sivil katılımın güçlenmesi için atılan önemli bir adımı temsil ediyor. Sivil Katılım Görev Güçleri proje düzenli toplantılar yaparak çalışmalarına devam edecekler.