Sivil Katılım Mevcut Durum Analizi için Saha Ziyaretleri Düzenlendi

Sivil Katılım Mevcut Durum Analizi için Saha Ziyaretleri Düzenlendi

Sivil Katılım Projesi’nin pilot illeri olan Çanakkale, Elâzığ, Eskişehir, Gaziantep, Manisa, Mersin, Trabzon’da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Proje Ekibi ve Projenin Faydalanıcı kurumları olan Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile IPA-2 sivil toplum sektörünün lider kurumu olarak Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığından temsilciler yerel aktörler ile bir araya gelerek yapılandırılmış mülakatlar ve masa başı inceleme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çalışmalar, sivil katılım algısının ve ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması ve proje hedeflerine ulaşmak için kilit bir adım olarak yerini aldı.

Odak grup görüşmelerinin sonuçları her pilot il için hazırlanacak olan Sivil Katılım Stratejileri ve 2 Yıllık Eylem Planlarının bir parçası olacak olan Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi Raporuna önemli girdiler sunacak. Projemizin temel faaliyetlerinden olan Sivil Katılım Stratejisi ve 2 Yıllık Eylem Planı’nın hazırlanması sürecinde temel kilometre taşlarından biri olan Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi raporuna önemli girdiler sunan odak grup toplantıları ile sahadaki paydaşların fikirleri birebir kendilerinden alınma imkânı elde edilerek her pilot ilde katılımcı süreçler aktif bir şekilde işletildi.