Slide
TÜRKİYE’DE DEMOKRATİK YEREL YÖNETİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN
SİVİL KATILIMIN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi (Sivil Katılım Projesi), Katılım Öncesi Yardım Aracı-II (IPA II) Fonları çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olup Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanmaktadır.

Proje Ayrıntıları

Neler Yapacağız?

Sivil Katılım-Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi Raporu
7 Pilot İlde Sivil Katılım Görev Güçlerinin Oluşturulması
Sivil Katılıma İlişkin İyi Uygulama Örnekleri ve Tavsiyeler Raporu
7 Pilot İl için 2 yıllık Sivil Katılım Stratejileri ve Eylem Planları
Deneyim ve Bilgi Paylaşım Toplantıları
Yurtdışı Teknik Çalışma Ziyaretleri
Siyasi Kararlara Sivil Katılımla ilgili AB Kılavuz İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin Rehber
Sivil Katılım Hibe Programı Kapsamında STK’lara Hibe Desteği
Hibe Bilgilendirme, Oryantasyon, Deneyim Paylaşım Günleri
İzleme ve Saha Ziyaretleri
STK’lar Arası Tematik Ağların Geliştirilmesi
Türkiye’de Gönüllüğüne İlişkin İhtiyaç Analizi Raporu
Türkiye’de Gönüllülüğe İlişkin Yasal Düzenlemelere Yönelik Yeşil Kitap
Düzenleyici Etki Analizi(Taslak Yasa Önerileri)
Türkiye’de Gönüllülüğe İlişkin Yasal Düzenlemelere Yönelik Beyaz Kitap
Gönüllülük Eğitimleri
Gönüllülük Çalışma Grubu
Gönüllülük Farkındalık Artırma Kampanyaları
İstişare Toplantıları
Kapasite Geliştirme Eğitimleri
Araştırma Çalışmaları
Sivil Katılımın Algılanma Düzeyi, Eksikleri ve Fırsatları Anketi

Sivil Katılım Stratejileri ve Eylem Planları

Hibe Programı

Gönüllülük

Kapasite Güçlendirme