7  İlde Sivil Katılım Hibe Programı Tanıtıldı

7 İlde Sivil Katılım Hibe Programı Tanıtıldı

Sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler arasındaki diyaloğu ve iş birliğini güçlendirmek ve böylece sivil toplumun politika ve karar alma süreçlerine öncelikle yerel seviyede katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen Sivil Katılım Hibe Programı ve başvuru süreci hakkında bilgi vermek amacıyla Ekim 2023 tarihinde Ankara, Antalya, Elâzığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Trabzon’da bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Toplantılara sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerden temsilciler yoğun ilgi gösterdi.

Projenin ana faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği ve sivil toplum sektörünün lider kurumu Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığından temsilcilerin açılış konuşmaları ile başlayan etkinliklerde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Proje Ekibi katılımcılara başvuru koşulları, uygunluk kriterleri hakkında bilgi vererek, başvuru sürecinin nasıl işlediğini anlattılar. Programın amaçları ve kapsamı hakkında geniş bir bilginin verildiği toplantılarda başvuru formu tanıtıldı ve başvuru süreci, ilgili belgeler ile değerlendirme kriterleri detaylı bir şekilde açıklandı.

Sivil Katılım Hibe Programı, Türkiye’de sivil toplumun gücünü ve yerel yönetimlerin potansiyelini bir araya getirerek toplumsal değişimi desteklemeyi hedefliyor. Program, sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler arasında daha etkili ve iş birliği odaklı projelerin geliştirilmesini teşvik ediyor.

Sivil Katılım Hibe Programı hakkında detaylı bilgiye www.sivilkatilim.org.tr adresinde yayımlanan Başvuru Rehberinden ulaşılabilmesi mümkündür. Hibe programına yönelik başvurular 30 Ekim 2023 tarihinde başlayacak ve 15 Aralık 2023 tarihinde sona erecek.