Sivil Katılım Hibe Programı Başvuruları Başladı!

Sivil Katılım Hibe Programı Başvuruları Başladı!

faf90901-b55c-4eef-8def-77cf8762d006

Sivil Katılım Hibe Programı Başvuruları Başladı!

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın yürüttüğü, ana faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği ve eş faydalanıcısı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olan Sivil Katılım Projesi kapsamında uygulanan Sivil Katılım Hibe Programı başvuruları 30 Ekim 2023 tarihinde başlamıştır. Başvurular 15 Aralık 2023 tarihinde sona erecektir.

Sivil Katılım Projesi; Katılım Öncesi Yardım Aracı-II (IPA II) Fonları çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olup Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, IPA-II Sivil Toplum Sektörünün lider kurumu olarak projenin etkin bir biçimde uygulanması ve izlenmesinde rol alıyor.

Proje 4 bileşenden oluşuyor ve Sivil Katılım Hibe Programı’nı da kapsayan 2. Bileşen; sivil toplum kuruluşlarına (STK), yerel yönetimlere ve diğer yerel aktörlere hibe desteği yoluyla kapasite geliştirme programı olarak uygulanıyor.

Sivil Katılım Hibe Programı ile istek, güven ve karşılıklı kabule dayalı sivil toplum -kamu iş birliği için elverişli ve sürdürülebilir bir ortam yaratmak amaçlanıyor. Sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler, kamu kurumları ve diğer ilgili paydaşların diyalog ve iş birliğini güçlendirmek hedefleniyor.

Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında;

  • İklim değişikliği,
  • Doğal ve beşerî afetlere hazırlık,
  • Sivil katılım mekanizmaları ve gönüllülük,
  • Kamu-STK iş birliğini güçlendirmek için yeni teknolojiler ve STK merkezlerinin kurulması

alanlarına yönelik sivil toplum örgütlerine toplam 3.5 milyon dolar hibe desteği sağlanacak. Uygun bulunan ve sözleşmeye bağlanan projelere %100 hibe desteği verilecektir.

30 Ekim 2023- 15 Aralık 2023 tarihleri arasında başvuruya açık olan programa yönelik başvuru şartları, sunulması gereken destekleyici belgeler ve hibe programına ilişkin ayrıntılı bilgilere https://www.sivilkatilim.org.tr/hibe-basvuru-rehberi/ adresinden ulaşabilirsiniz.