Sivil Katılım Hibe Programı için Kapasite Geliştirme Eğitimleri Düzenlendi

Sivil Katılım Hibe Programı için Kapasite Geliştirme Eğitimleri Düzenlendi

Sivil Katılım Projesi kapsamında, Sivil Katılım Hibe Program’ına başvurmayı düşünen sivil toplum kuruluşlarının (STK) kapasitelerini artırmaya yönelik 2 eğitim ve 1 bilgilendirme oturumu düzenlendi. Eğitimler; proje döngüsü yönetimi, kadın-erkek fırsat eşitliği ve insan hakları temelli yaklaşım, sivil katılım, kamu – STK iş birliği alanlarında çevrimiçi olarak gerçekleşti ve toplamda 300’den fazla sivil toplum kuruluşu, belediye ve ilgili paydaşlardan temsilciler katıldı.

14 Kasım’da düzenlenen Proje Döngüsü Yönetimi bilgilendirme oturumunda proje döngüsü yönetiminin her aşaması ele alınarak, proje teklifi tasarlama ve yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar incelendi.

15 Kasım’da, Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında hazırlanacak projelerde kadın-erkek fırsat eşitliği ve insan hakları temelli yaklaşımın önemine vurgu yapmak için Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Temelli Yaklaşımı için bilgilendirme oturumu düzenlendi. Oturumda kadın-erkek eşitliği ve insan hakları temelli yaklaşımın kavramsal çerçevesi, proje teklifi hazırlarken dikkat edilmesi gereken konular ele alındı.

Son eğitim ise 16 Kasım’da, Sivil Katılım, Kamu – STK İş Birliği konusunda gerçekleşti. Bilgilendirme oturumu kapsamında kamu-STK iş birliği nedir, kamu-STK iş birliğine ilişkin süreç aşamaları, kamu-STK iş birliğinde hazırlık, iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşların tespiti, iş birliğinin kurulması ve yürütülmesi, iş birliğinin değerlendirilmesi gibi konular anlatıldı.

Katılımcılardan gelen soruların da yanıtlandığı eğitimlere katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve belediye temsilcileri, eğitimlerin çok faydalı olduğunu ve Sivil Katılım Hibe Programı’na başvuru süreçlerinde kendilerine önemli katkılar sağlayacağını ifade ettiler. Aynı zamanda bu eğitimler STK temsilcileri ve belediye temsilcilerinin de bir araya gelerek işbirliği oluşturmaları için de bir platform görevi gördü.