Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

ab-logo
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecine ilişkin faaliyetlerin eşgüdümünden sorumlu olarak 4 Temmuz 2000 tarihinde kurulmuştur. Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini yürütmekle yükümlü temel kurum olan AB Başkanlığı, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ile üyelik sonrası çalışmaların eşgüdümünü yapmakla görevlendirilmiştir.

AB Başkanlığı, kurulduğu tarihten bugüne misyonunun bir parçası olarak ülkemizi AB üyeliğine taşıyacak reform çalışmalarının yürütülmesi, AB müktesebatına uyumun sağlanmasının yanı sıra Türkiye-AB Mali İşbirliğinin programlanması ve izlenmesinin eşgüdümünden de sorumlu olmuştur. Başkanlığımız bu süreçte gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ülkemiz ve diğer Avrupa ülkeleri kamuoylarını bilgilendirmek üzere AB İletişim Stratejisi kapsamında yürütülen iletişim ve bilgilendirme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir.