Gönüllülük Çalışma Grubu 1. Danışma Toplantısı Bulguları Anketi